De gevaren van vroege schoolgang

 

DSC00170Wat moeten we nu werkelijk doen met kinderen in hun jonge jaren? Is het naar school gaan nu werkelijk de meest optimale manier om een kind op te laten groeien?

Er is enorm veel bewijs vanuit wetenschappelijke hoek dat dit niet het geval is. Toch leggen de overheid, onderwijsplanners etc dit feit ter zijde. Neuro-psychologen, oogartsen, cognitieve psychologen, kinderartsen concluderen dat jonge kinderen andere omgevingen nodig hebben dan een klaslokaal. Jan en ik vinden dit onderzoek daarom ook zo leuk omdat wij zonder dit onderzoek op deze feiten onze freeskool hebben gebaseerd. (Nu nog een investeerder vinden!)

Het idee dat je een kind iets onthoudt (de toegang tot de maatschappij bijvoorbeeld) als je het niet naar school stuurt is als feit aangenomen door mensen die zelf door het schoolsysteem zijn gehaald. Het idee is niet op feiten gebaseerd maar op propaganda. De werkelijkheid wijst uit dat jonge kinderen een liefdevolle, warme omgeving nodig hebben met een of twee volwassenen met wie het een intense relatie heeft. Volwassenen die vol aandacht een juiste respons op het kind geven, in ieder moment. Voorkeur hierbij genieten liefdevolle ouders. In deze tijd is het veel en veel belangrijker dat de kinderen liefde ervaren dan dat zij voortijdig hun cognitieve brein ingejaagd worden en moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Deze zaken moeten later plaatsvinden!

De onderzoekers pleiten ook voor een optimale komst op aarde: een liefdevolle zwangerschap waar de moeder goed eet, ontspannen is en een liefdevolle bevalling zijn essentieel voor een jong kind om een goede start te maken.

Volgens Raymond. S. Moore is het klaslokaal geenszins de optimale omgeving voor jonge kinderen. Integendeel, een jong kind naar een school brengen heeft gevaren in zich! In dit onderzoek toont Moore aan dat kinderen niet naar school moeten gaan voordat ze ongeveer 8 jaar oud zijn! (En sommigen niet voordat ze 10 of zelfs 11 jaar oud zijn. Er moet naar het kind gekeken worden en niet naar ‘Hoe krijg ik mijn kind aangepast aan het systeem’). Het schoolsysteem is niet ontwikkeld voor noch aangepast aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook de professionals zoals Jan Nouwen, die alles weten van de bewustzijnsontwikkeling in kinderen tonen dit onomstotelijk aan. En natuurlijk zijn er altijd situaties (handicap, ziekte, inkomen) die externe opvang rechtvaardigen. Maar ook die externe opvang moet dezelfde menselijke ingrediënten in zich hebben als liefde, warmte, veiligheid, de mogelijkheid om relaties te bouwen.

Als kinderen op te jonge leeftijd naar school gaan dan ontwikkelen ze stress, psychische en leerproblemen, ongewenst gedrag en vooral: demotivatie om te leren. Niet voor niets dus de enorme groei in remedial teaching, de hoeveelheid kinderen/tieners met labels en demotivatie bij leerlingen over de afgelopen decennia. Niet voor niets de grote aantallen kinderen die het in ons opgefokte schoolsysteem niet meer redden. Dit is geen teken dat het kind iets mankeert maar dat het systeem onmenselijk is en niet werkt.

Dit bewijs komt van de Moore Foundation. Ze hebben 8000 onderzoeksartikelen bestudeerd in de jaren 70 in opdracht van de VS overheid en zo kwamen ze tot deze conclusie.

Het is uitgewerkt in dit artikel dat eerst in het ‘Harper’s’ en vervolgens het ‘Readers Digest’ tijdschrift verscheen.

Het is tijd dat iedereen die zich met onderwijs kinderen bezighoudt, gaat beseffen dat jonge kinderen geen nauwe, verkokerde omgeving in de vorm van een klaslokaal nodig hebben waarin alleen onderwijs (‘leren’) een rol zou spelen maar dat kinderen een omgeving nodig hebben waar ze hun volle potentie kunnen leven! Een voorbeeld hoe dat er uit zou kunnen zien is hier beschreven.

Het hele onderzoek van Moore is hier te lezen: hier!!

 

 

Advertenties

4 thoughts on “De gevaren van vroege schoolgang

  1. Wij kennen deze onderzoeken en toen bleek dat school voor Ysbrand aanpassen en nog eens aanpassen inhield, geconstateerd dat het schoolsysteem voor hem geen toegevoegde waarde had. En hebben gekozen om hem koning te laten zijn van zijn schooljaren. We doen dit nu een paar maanden en betreuren het enkel dat we niet eerder deze keuze hebben gemaakt, want Ysbrand geniet weer van leven en van leren en ook spelen gaat weer zonder stress en met plezier. Ik kan het alle ouders aanraden, bevrijd je kind uit het klaslokaal en begin met genietend leven, spelen, ontdekken en leren. 😀

  2. Sinds de mens over het leven is gaan nadenken en zich daarmee buiten dat leven plaatste, is hij de verbinding met de wijsheid die in het leven zelf besloten ligt volledig kwijtgeraakt. Wijsheid is tot lege kennis geworden en tot een doel op zich. Aangezien men kennis gelijk stelt aan macht, is er een kaste van kennisdragers geschapen die macht over anderen meende te kunnen uitoefenen. Daarbij is er een schoolsysteem ontwikkeld, dat er ip gerichts is om deze kaste van kennisdragers hun macht te laten behouden en verder uit laten bouwen. In deze gaat het niet om het belang van het kind, maar om het belang van de kennisdragers. Dit kan in mijn beleving alleen verandert worden door de gerichtheid op kennis op individueel niveau om te vormen in een gerichtheid op wijsheid. Mijn definitie van wijsheid is, een doorleefd met het hart verbonden weten, die in het dagelijks leven wordt toegepast

  3. Voor het grootste deel eens, maar… “De werkelijkheid wijst uit dat jonge kinderen een liefdevolle, warme omgeving nodig hebben met een of twee volwassenen met wie het een intense relatie heeft.” Dat klinkt wel heel erg ‘naar het kerngezin’ gedacht. Volgens mij is de natuurlijke situatie juist een grotere (maar niet té grote) groep volwassenen en kinderen die met elkaar samen leven en leren. Zoals een democratische school, een commune of een stam.

    • Dat ligt aan de leeftijd. In de eerste jaren is dat zeker zo dat het gezin er moet zijn. Daarna, als het bewustzijn zich ontwikkelt in een GEZONDE omgeving (anders groeit het scheef) is het kind toe aan complexere omgevingen. De ervaring leert dat een democratische school ook niet per definitie een juiste omgeving is. Het is meer van belang dat er liefde en warmte en veiligheid is voor het kind en de mogelijkheid, zoals in een gezond gezin, om 1 op 1 relaties met een of twee volwassenen te bouwen dan dat het kind in een stam verkeert waar dit ontbreekt. Communes en stammen bestaan niet in dit land, voor zover ik weet. Helaas. Dat is wat nodig is voor kinderen van alle leeftijden. Mocht een kind echt op een schoolse manier les willen hebben dan dient de omgeving dat natuurlijk te faciliteren. Dus ik zie het in grote lijnen zoals jij. Ik leg alleen veel meer accent op het gezonde gezin. Dat mag niet ontbreken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s