Opvoeden in een gestoorde wereld

HET BOEK IS TE KOOP BIJ HEEL NEDERLAND LEEST

KLIK HIER

foto

‘Opvoeden in een gestoorde wereld’

Auteurs: Eugenie van Ruitenbeek, Jan Nouwen
Taal: Nederlands
Vorm: Paperback, 295 bladzijden
Uitgever: Eigen beheer
Druk: 1e druk september 2013
ISBN13: 9789491197116

Eckart Tolle en Barry Long
‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ is het eerste boek dat in het Nederlandse taalgebied uitkomt dat laat zien hoe het werk van spirituele leraren zoals Eckart Tolle en vooral Barry Long concreet en praktisch toepasbaar gemaakt kan worden bij het begeleiden en opvoeden van kinderen. Het wijst ouders de weg en geeft concrete en praktische handvatten hoe zij de negativiteit uit zichzelf, hun relatie met hun partner en hun kinderen kunnen halen waardoor de liefde die ze zijn vrijelijk kan stromen. Het is een radicaal boek want het rekent af met alle excuses en uitvluchten om het ongeluk in ons leven als normaal te blijven beschouwen. De auteurs wijzen als hoofdoorzaak voor al het ongeluk in de wereld de mind aan, die losgeslagen is van de liefde, en er op eigen houtje een puinhoop van maakt. Het tot stilstand brengen van de op hol geslagen mind cq het versnellen van het bewustzijn is noodzakelijk om te komen tot een wezenlijk andere wereld.

Verantwoordelijkheid nemen
“Juist  als het gaat om het grootbrengen van kinderen kunnen we ons niet meer permitteren op de oude voet verder te gaan”, aldus Eugenie van Ruitenbeek. “De oude manier voerde werk en economische groei op als hoogste goed. School en opleiding werden verheerlijkt en geld was feitelijk de belangrijkste motivator van ons handelen. Het systeem dreef ons in de overlevingsstand en wij gingen daarmee, onwetend, akkoord. We werkten voor onze onderdrukkers en financierden hen. Dat doen we nog. Betaal maar eens een keer de belastingen niet en kijk wat er gebeurt. Er zal geweld ingezet worden om je te dwingen. Dat noem ik onderdrukking en slavernij. Als er geen vrije keus meer is, ben je slaaf. We hebben op die manier eeuwen geleefd en slavernij, onderdrukking, geweld, uitbuiting waren de vruchten ervan. Het is een onmenselijke, onleefbare wereld geworden.”

“Het is tijd dit te stoppen. Niet door verzet te plegen, niet door te strijden, te jammeren, te klagen, anderen de schuld te geven, maar door de volle verantwoordelijkheid te nemen dat wij het waren die ten volle meewerkten aan de creatie en het voortbestaan van deze wereld. We wisten niet dat we onderdrukt en gemanipuleerd. Dat is een feit. Voor datgene wat je niet weet, kun je geen verantwoordelijkheid nemen. Nu weten veel mensen het wel. En dat maakt dat deze tijd tot een machtig mooie tijd.”

Ongelukkige ouders en kinderen
“In ons werk ontmoeten wij veel volwassenen die in dit tijdperk problemen ondervinden in hun contact met kinderen. De oude manier van opvoeden lijkt niet meer te werken, nieuwe manieren evenmin. Autoritair optreden naar kinderen lijkt achterhaald maar datgene dat er voor in de plaats kwam, het vrijlaten van het kind, het de ruimte geven emoties te uiten, leidt ook niet tot het liefdevolle, harmonieuze gezin waar een ieder naar verlangt. De ontreddering bij veel ouders is verborgen maar daarom niet minder schrijnend. Kinderen die eisen, drammen, ongehoorzaam zijn, bijten, krabben, slaan, met spullen gooien. Kinderen die de zin van hun leven niet zien, zich verbergen in hun mobieltjes en niet weten wat ze met school aanmoeten. Een groot deel van de kinderen wordt tegenwoordig gedrogeerd om ze uit te schakelen. ‘Tot rust en concentratie brengen’ noemt men dit. FaceBook staat vol met de verhalen en slechts weinigen weten wat te doen. ‘Het is een fase. Het gaat wel over. Het komt wel goed’, zijn wat vage kreten waarmee men elkaar tracht gerust te stellen. Het systeem heeft geen ander antwoord dan het binnendringen in en ontregelen van het gezin door alle verantwoordelijkheid bij de ouders weg te nemen en in handen te leggen van een wildvreemde professional, onder dreiging van een nog heftiger maatregel: het weghalen van de kinderen. De media sussen ons in slaap met berichten als zouden de Nederlandse kind tot de gelukkigste kinderen van Europa behoren. Dit is onwaar. Het leed is aanzienlijk.”

Wat moet er gebeuren? Wat kunnen ouders doen om de negativiteit te stoppen zodat de liefde vrijelijk kan stromen, iedereen tot zijn recht komt en het onderlinge contact bevredigend en inspirerend is? Er is een paradigmaverschuiving nodig.

Een radicale stap
De auteurs hebben zelf met deze zaken geworsteld. Zij constateerden dat hun leven, net als dat van iedereen, zich steeds maar heen en weer bewoog tussen geluk en ongeluk. Alle oplossingen die zij bedachten om een definitief einde te maken aan de slingerbeweging of de individuele problemen leken in het begin altijd te werken maar faalden op de lange termijn.

“Toen was daar die dag dat er niet een kwartje viel maar een kassa. Er is maar één manier om uit deze levenslange cyclus te stappen en dat is definitief te stoppen met denken dat ik en negatief en positief ben. Als ik de liefde ben, dan komt er liefde uit mij voort. Dan is alles wat zich in mij openbaart dat niet liefdevol is, niet ‘me’. Het enige dat ik dan hoef te doen is datgene dat niet liefdevol is in mij onder ogen te zien en er mee af te rekenen.”

Wie we werkelijk zijn
De auteurs verdiepten zich in het werk van Eckart Tolle en Barry Long. Met name het werk van de laatste was van grote invloed op hun eigen ontwikkeling en de manier waarop zij vruchtbare veranderingen aanbrachten in hun opvoeding. Dit leidde tot een nieuwe manier van omgaan met hun eigen gedachten en emoties, resulterend in een steeds groeiende innerlijke vrijheid. Zij brachten dit nieuwe bewustzijn met de bijbehorende manier van omgaan met elkaar, over op de kinderen en constateerden dat de kinderen gelukkiger en authentieker werden. De pijlers van hun opvoeding zijn liefde, waarheid, juistheid en rechtvaardigheid. Het in ieder moment herinneren wie we werkelijk zijn is de basis van hun leven en hun werk. Tolle noemt dit ‘the power of now’. Barry Long spreekt over ‘being’ en ‘me’. “Als wij de liefde zijn, het leven in dit lichaam, dan hoeven wij niets anders te doen dan telkens opnieuw datgene dat ons verhindert dat vrijelijk te leven onder ogen te zien en daarmee te stoppen. Wat we moeten stoppen is de werking van de losgeslagen mind die ons doet geloven dat we de persoonlijkheid, ‘poor little me’ zijn. Dat zijn we niet. We zijn bewustzijn.”

De ontwikkeling van bewustzijn
“Tegelijkertijd hebben we een lichaam met een brein. Je zou kunnen zeggen dat we een body-computer hebben en die wordt aangestuurd door een ‘besturingssysteem’ en verschillende soorten programma’s. Die software bepaalt ons denken en ons handelen, ons leven als persoonlijkheid.”

In het boek leggen de auteurs dit aspect van ons menszijn uit door de lezer mee te nemen in Spiral Dynamics en in werking van onze hersenen. Spiral Dynamics is een wetenschappelijk model dat de bewustzijnsontwikkeling van de mens in kaart brengt. Het beschrijft hoe bewustzijnsontwikkeling verloopt langs een aantal vaste stadia, daartoe aangedreven door steeds complexer wordende levensomstandigheden. “Om een kind optimaal te begeleiden in zijn specifieke ontwikkeling moet steeds opnieuw een omgeving worden geboden die past bij zijn actuele ontwikkelingsstadium. Die omgeving moet het actuele stadium ondersteunen en bewustzijn uitdagen om zich verder te ontwikkelen. Spiral Dynamics brengt nauwgezet deze wisselwerking tussen leefomgeving en bewustzijnsontwikkeling in kaart. Het laat zien welke eigenschappen de verschillende leefomgevingen moeten bevatten om ontwikkeling optimaal te kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de bestuursprincipes, motiveringsprikkels, onderwijsformules en wettelijke of ethische codes. Zo vraagt elk stadium om een andere ouderschapsstijl, andere uitdagingen en andere leeromgevingen. Deze kennis is toepasbaar in huisgezinnen, scholen, kinderdagverblijven etc. Maar ook bedrijven en instellingen doen hier hun voordeel mee.”

Het boek ‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ is een rijke bron voor ouders en begeleiders van kinderen die aan de slag willen met een andere manier van opvoeden, waarbij het bewustzijn van het kind centraal staat en de liefde op de eerste plaats komt. Dat is nodig in een wereld die steeds gestoorder lijkt te worden. Om dit te illustreren openen de auteurs het boek met een uitgebreid onderzoek naar de werking van de wereld op terreinen als ons geldsysteem, de gezondheidszorg en de internationale politiek. Een ander uitdagend en voor velen mogelijk confronterend deel van dit boek gaat over de liefde tussen man en vrouw als de basis van een gezonde opvoeding. Desalniettemin is het is een alles behalve theoretische verhandeling geworden. Het boek is goed gevuld met praktijkvoorbeelden en geeft een rijk aanbod aan tips en oefeningen.

Antropoloog-filosoof en auteur Marcel Messing schreef het voorwoord. Hij kan zich van harte vinden in de visie die Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen neerleggen hun boek. “In deze gestoorde wereld, waarin alles op zijn kop is gezet, is dit boek een verademing en een verrijking voor hen die op een andere wijze met elkaar speciaal met kinderen willen omgaan. Met veel plezier heb ik dit vernieuwende en uitdagende boek dan ook gelezen, dat de mens weer gevoelig wil maken voor zijn ware oorsprong, waardoor hij op een meer natuurlijke wijze met opvoeding kan omgaan.”


Over de auteurs
Jan is consultant/coach en opleider, gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling, organisatieontwikkeling en maatschappelijke innovatie. Eugenie is auteur, spreekster, adviseur en inspirator. In hun werkzame leven hebben ze samen meer dan 40 jaar ervaring in bedrijfsleven, maatschappelijke dienstverlening, zorg en educatie. Daarnaast zijn ze ook vader en moeder van drie kinderen. Zij helpen ouders en professionals met advies, coaching en onderricht over opvoeden en opleiden vanuit liefde, waarheid en rechtvaardigheid. Tevens zijn zij werkzaam in het bedrijfsleven waar zij mensen leren hun eigen brein in lijn te brengen met wie zij werkelijk zijn. http://bestbrainforbusiness.com/
HET BOEK IS TE KOOP BIJ HEEL NEDERLAND LEEST

KLIK HIER

34 gedachten over “Opvoeden in een gestoorde wereld

  • Hai Jeroen, we zijn er hard mee bezig om het door de fase van redigeren heen te krijgen. Op 1 hoofdstuk na is die fase zo goed als klaar. Dan komt de lay out. Dan naar de drukker. Als je wilt mag je meelezen. Mail ons.

 1. Ik kan niet wachten om dit boek te bestellen, al enig idee waar en wanneer het boek te verkrijgen is?

 2. Het is via de site te bestellen. We maken daar natuurlijk tegen die tijd melding van op onze site en hier op het blog. http://www.freeskoolnederland.nl/4-index-boeken.html Kijk alvast naar het boek van het Schuddebonkbeest. Het eerste kinderboek uit een serie waarin verhaald wordt van de negativiteit die naar de aarde komt en hoe we die er weer vanaf kunnen krijgen. Te bestellen via de site. Opbrengst hiervan gaat naar derden. http://www.freeskoolnederland.nl/4-index-boeken.html

 3. Wat inspirerend allemaal! Wilde jullie op facebook liken maar zag nog geen facebook pagina, wordt graag de hoogte gehouden! Succes met alles. Groeten, Barbara

 4. HoiHoi, Ik was even benieuwd hoe het ermee stond, is er al meer bekend wanneer het boek uit gaat komen? Groetjes Ronald

 5. Het lijkt me een inspirerend boek en ik wil het graag lezen.
  Kunnen jullie me op de hoogte houden wanneer het te bestellen is?

 6. Pingback: Dokter Corrie seksuele voorlichting op de basisschool «

 7. Pingback: Dokter Corrie seksuele voorlichting op de basisschool

 8. Ik heb via de site 1miljoenboeken.nl het boek besteld en betaald. Hij is voor een vriendin als kerstcadeau. Wanneer kan ik hem verwachten?

  Groet Ilse

 9. Pingback: Het kleedje | Freeskool Nederland

 10. Pingback: Hoe Tygo van zijn schuddebonk afkwam | Freeskool Nederland

 11. Pingback: Voordracht 13 april in Driebergen | Freeskool Nederland

  • Als het goed is moet ie het doen, Jasmijn. Als het nu niet lukt meldt het dan even, dan zorg ik dat je een exemplaar krijgt.

   • Ha bij mij lukte het een hele tijd geleden ook niet, was het alweer helemaal vergeten. Nu dank zij dit berichtje nog eens geprobeerd en het jeej het is gelukt, leuk kadootje voor mezelf voor onder de kerstboom!Groet! Jorieke

 12. Na de workshop afgelopen zondag zojuist even de boek gekocht. Onmisbaar. Bedankt beiden. Was inspiratievol middag. Ik ben vergeten te vragen…waarom de dans aan het begin?
  Andrea

 13. Pingback: Thuisonderwijs werkt | Freeskool Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s